MÚZEUMI ÉS KÖNYVTÁRI FEJLESZTÉSEK MINDENKINEK

EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001

A múzeumi és könyvtári komponensekből álló, összesen 2 Mrd Ft EU-támogatással megvalósuló kiemelt projekt
2017. február 1. és 2020 január 31. között, a Széchenyi 2020 program keretében, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, Szentendre és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár konzorciumi együttműködésében valósul meg.

Felhasználási feltételek és adatvédelmi tájékoztató

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, Szentendre (továbbiakban: SZNM – MOKK) http://www.mokk.skanzen.hu weboldal felhasználási feltételeit, az adatvédelmi irányelveket és a jogi tudnivalókat az alábbiakban ismertetjük: A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban GDPR.) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten a 2018. május 25-től hatályos Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel. A http://www.mokk.skanzen.hu honlap felhasználója a honlap látogatója. A felhasználó a honlap látogatásával egyben elfogadja a honlap felhasználási feltételeit. Az adatvédelmi irányelveink arról szólnak, milyen gyakorlatot követünk az oldalon közzétett, a felhasználóktól származó adatok gyűjtése, felhasználása és megosztása során. Kérjük, olvassa el a Felhasználási feltételek teljes szövegét, mielőtt adatokat ad meg ezen az oldalon. Ha Felhasználási feltételeinkben változás történik, a változtatások felkerülnek a weboldalra. Kérjük, bizonyos időközönként ellenőrizze a Felhasználási feltételeket és Adatvédelmi tájékoztatót, különösen mielőtt személyes azonosításra alkalmas információkat közölne az oldalon keresztül. A felhasználó automatikusan elfogadja a Felhasználási feltételek és Adatvédelmi tájékoztató változásait azzal, hogy a változtatás után a honlapot tovább használja. Miközben a weboldalon lapozgat, lehetőség van bizonyos adatok passzív gyűjtésére (tehát anélkül, hogy aktívan megadná az információkat) különböző technológiák segítségével, ilyenek például az Internet Protocol címek, cookie-k, Internet tag-ek, illetve navigációs adatgyűjtések. A weboldal látogatásával Ön beleegyezik ezek használatába. Weboldalunkon szerepelhetnek linkek vagy más weboldalakra történő utalások. Kérjük annak tudomásulvételét, hogy nem ellenőrzünk más weboldalakat, és adatvédelmi irányelveink sem érvényesek ilyen weboldalakra. Javasoljuk, hogy minden olyan weboldalnak, amelyre belép, olvassa el az adatvédelmi irányelveit. A http://www.mokk.skanzen.hu weboldalon található összes tartalom (szöveg, fotó, video), az oldalak kialakítása, beleértve az adatszerkezetet, struktúrát is, az SZNM – MOKK szellemi tulajdona és szerzői jogi törvények védelmét élvezi. Tartalmat letölteni csak személyes célra lehet, a tartalom másolása, módosítása, sokszorosítása, továbbadása, kereskedelmi forgalomba hozatala, személyes céltól eltérő bármely egyéb célra történő felhasználása az SZNM – MOKK előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos. A honlapról információkat átvenni csak eredeti formában lehet azzal a feltétellel, hogy egyértelműen meg kell jelölni az információ forrásául szolgáló oldalt www.mokk.skanzen.hu/aloldal formában. A honlap tartalmának jogosulatlan felhasználása jogi következményekkel jár. Az SZNM – MOKK, mint a weboldal tulajdonosa minden ésszerűen elvárhatót megtesz azért, hogy az oldalon aktuális és pontos információkat helyezzen el, de nem vállal felelősséget a közölt információk aktualitásáért, pontosságáért vagy teljességéért. Az oldal tulajdonosát nem terheli felelősség semmiféle olyan kárért, amely felhasználóinak az oldalhoz való hozzáféréséből vagy hozzá nem féréséből eredhet, illetve abból, hogy a felhasználók az oldalon közölt információkra támaszkodtak. A weboldal speciális elemei,  ezek jellemzői és a velük kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató: A mokk.skanzen.hu weboldalon megadott adatok kezelője a Szabadtéri Néprajzi Múzeum. 1. Regisztráció A honlap tartalmaz olyan részeket, amelyekhez a felhasználó csak személyes adatok megadása, regisztráció után tud hozzáférni. A regisztrációhoz a következő adatokat kérjük, amelyeket kötelező megadni:
 •  Név
 • e-mail cím
 • Irányítószám.
Az adatok megadásával Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatok kezeléséhez. Adatkezelés célja: A weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtása. Adatkezelés időtratama: a Felhasználó adatait annyi ideig őrizzük, amíg a felhasználó nem kéri az adatai törlését a rendszerből. A felhasználónak jogában áll, hogy megtekintse és frissítse személyes adatait, illetve hogy kérje azok törlését. Ilyen célokból kérjük, hogy küldjön e-mailt a mokk@sznm.hu címre, vagy levelet a postacímünkre: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2000 Szentendre, Sztaravodai út. 2. Hírlevél A Hírlevélre való feliratkozás regisztrációval történik. Azzal, hogy a felhasználó regisztrál a Hírlevélre, egyúttal ahhoz is hozzájárulását adja, hogy számára az SZNM – MOKK saját, vagy partnerei ajánlatát megküldje. A regisztrációhoz a következő adatokat kérjük, amelyeket kötelező megadni:
 • Név
 • e-mail cím
 • irányítószám
A Hírlevélre történő feliratkozáshoz szükséges a következő mező bejelölése Felhasználó részéről: Érdekelnek a MOKK-kal kapcsolatos információk, ezért szeretnék rendszeresen – általában havonta – hírlevelet kapni. Adatkezelés célja: Kapcsolattartás, az SZNM-MOKK és partnerei szolgáltatásait, rendezvényeit népszerűsítő, továbbá szakmai anyagokat tartalmazó elektronikus hírlevelek, egyéb reklámüzenetek kiküldése. Az adatok megadásával Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatok kezeléséhez. Adatkezelés időtartama: a Felhasználó adatait annyi ideig őrizzük, amíg a felhasználó nem kéri az adatai törlését a rendszerből. Minden Hírlevélre regisztrált felhasználó indokolás nélkül bármikor írásban kérheti a Hírlevélre történő feliratkozása törlését. A leiratkozásra lehetőséget adunk minden Hírlevélben, de a felhasználó kérheti a Hírlevélre történő regisztrációja törlését a mokk@sznm.hu címre küldött levélben, vagy postacímünkre küldött levélben is: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2000 Szentendre, Sztaravodai út. A felhasználónak jogában áll az is, hogy megtekintse adatait és frissítse azokat. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a 2008. évi XLVIII. törvény. Szabadtéri Néprajzi Múzeum hírlevél adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-73483/2014. 3. Szakértő válaszol A Szakértő válaszol rovatban az üzenetküldési felület használatakor a következő adatokat kell megadni:
 • Név
 • e-mail cím
Adatkezelés célja: kapcsolattartás, illetve a Felhasználó üzenetére történő válaszadás Adatkezelés időtartama: az adatokat mindaddig megőrizzük, amíg a felhasználó nem kéri az adatai törlését a rendszerből a mokk@sznm.hu címre küldött levélben, vagy postacímünkre küldött levélben: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani központ, 2000 Szentendre, Sztaravodai út. A felhasználónak jogában áll, hogy megtekintse és frissítse személyes adatait. Az adatok megadásával Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatok kezeléséhez. 4. E-learning A http://www.mokk.skanzen.hu oldalon található e-learning szolgáltatás az e-learning modulban történő külön regisztrációval vehető igénybe. (A http://www.mokk.skanzen.hu más oldalain történt regisztráció nem jogosít az e-learning modul használatára.) A regisztrációhoz a következő adatokat kérjük, amelyeket kötelező megadni:
 • Felhasználónév
 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • e-mail cím
 • Város/falu
 • Ország
Az adatok megadásával Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatok kezeléséhez. Adatkezelés célja: Távoktatás megvalósítása, a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtása és kapcsolattartás. Adatkezelés időtratama: a Felhasználó adatait annyi ideig őrizzük, amíg a felhasználó nem kéri az adatai törlését a rendszerből. A felhasználónak jogában áll, hogy megtekintse és frissítse személyes adatait, illetve hogy kérje azok törlését. Ilyen célokból kérjük, hogy küldjön e-mailt a mokk@sznm.hu címre, vagy levelet a postacímünkre: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani központ, 2000 Szentendre, Sztaravodai út. Az e-learning tananyag a SZNM – MOKK szellemi tulajdona, saját fejlesztésű oktatóanyaga. A tananyag az e-learning modulban regisztrált felhasználók továbbképzését szolgálja, harmadik félnek semmiféle módon nem adható tovább, így nem tartható harmadik fél számára a tananyagra épülő továbbképzés, és nem 5. Múzeumi a’ la carte A Múzeumi a'la carte intézmények adatait tartalmazó adatbázis. A Múzeumi a’ la carte menü célja, hogy a magyarországi múzeumok kiállítási és múzeumpedagógiai kínálatáról a felhasználókat a lehető legpontosabban, de a teljesség igénye nélkül tájékoztassa. A Múzeumi a’ la carte tartalmának feltöltését, frissítését 2013. július 17. után maguk az SZNM – MOKK Múzeumi a’ la carte adatbázisában szereplő muzeális intézmények, illetve megbízottaik végzik. Az adatbázisban 2013. július 14-én szereplő intézmények számára az SZNM – MOKK hozzáférési kódot hozott létre, amellyel a muzeális intézmények saját profiljukat önállóan szerkeszteni tudják. Mindazon intézmények, amelyek nem szerepelnek a Múzeumi a’ la carte adatbázisában, de szeretnének bekerülni, az SZNM- MOKK részére írásban jelezhetik csatlakozási szándékukat akár a Múzeumi a’ la carte „Ajánljon múzeumot!” regisztrációs felületén keresztül, akár a mokk@sznm.hu címre írt csatlakozási kérelemmel. A Múzeumi a’ la carte adatbázisába való bekerülés nem automatikusan történik. A SZNM – MOKK elsődleges célja, hogy a Múzeumi a’ la carte felületén a működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények számára biztosítson ingyenes megjelenést. A SZNM – MOKK bármely jelentkező intézmény esetén fenntartja magának a jogot, hogy hozzájárulását adja a Múzeumi a’ la carte adatbázisban való megjelenéséhez. Mindazon intézmények esetében, amelyek nem felelnek meg a működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények kritériumának, az SZNM – MOKK visszautasíthatja az adatbázisba kerülést, vagy egyedi megállapodás alapján azt pénzbeli vagy egyéb ellenszolgáltatáshoz kötheti. A Múzeumi a’ la carte menü tartalma azon muzeális intézmények tulajdonát képezi, amelyek szöveges vagy képi anyagát szolgáltatták. Az SZNM – MOKK nem felel a muzeális intézmények által feltöltött információk tartalmáért, azokat nem ellenőrzi. Az intézmény a számára létrehozott hozzáférési kód használatával kötelezi magát arra, hogy csak olyan információkat, adatokat, fotókat, videókat, stb. jelentet meg a Múzeumi a’ la carte felületén, amely sem a SZNM – MOKK, sem az intézmény, sem harmadik fél jogait nem sérti. Amennyiben az SZNM – MOKK jogsértést észlel vagy jogsértés gyanújával él, jogosult a tartalom eltávolítására mindaddig, amíg a jogsértés esete nem tisztázódik. A Múzeumi a’ la carte menüben szereplő intézmény vezetője bármikor indokolás nélkül, írásban kérheti az adatbázisból való törlést. Ennek módja, hogy a mokk@sznm.hu címre, vagy a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ 2000 Szentendre Sztaravodai út postacímre az intézmény vezetője elküldi a törlésre vonatkozó kérelmét. A Múzeumi a’ la carte tartalmaz olyan felületet is, ahol a felhasználók megírhatják véleményüket bármely múzeum szolgáltatásával kapcsolatban. Az SZNM – MOKK nem felel a feltöltött információk tartalmáért, azokat nem ellenőrzi. Amennyiben az SZNM – MOKK bejelentés vagy szúrópróbaszerű ellenőrzés során a Múzeumi a’ la carte bármely felületén jogszabályba ütköző, mások jó hírnevét sértő, trágár, közízlést sértő tartalmat talál, jogosult annak azonnali eltávolítására és a tartalmat megjelentető regisztrációjának törlésére. SZNM-MOKK a Múzeumi a'la carte adatbázisát harmadik félnek nem adja át. Vonatkozó jogszabályok: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2003. évi XCVII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről Jogorvoslati lehetőségek: A Szabadtéri Néprajzi Múzeum mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatokat a jogszabályokban előírt módon kezelje. Amennyiben Felhasználó ennek ellenére úgy érzi, hogy sérült a személyes adatok védelméhez való joga, kérjük azt haladéktalanul jelezze a Szabadtéri Néprajzi Múzeum felé a következő módok valamelyikén: mokk@sznm.hu címre küldött levélben, vagy postacímünkre küldött levélben (Szabadtéri Néprajzi Múzeum  2000 Szentendre, Sztaravodai út). Amennyiben Felhasználó úgy érzi, hogy a Szabadtéri Néprajzi Múzeum nem tudott a Felhasználó számára kielégítő megoldást nyújtani problémájára, jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél. Ilyen szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), a bíróság, és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (cím:1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.), amely az elektronikus reklámokhoz kapcsolódó kérdésekben illetékes.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinaszírozásával valósul meg.

A múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek projekt szakmai megvalósítói elkötelezettek az esélyegyenlőség szerepének növelése, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása és a kulturális javakhoz való egyenlő hozzáférés lehetőségének megteremtése mellett.

× FŐOLDAL A PROJEKTRŐL RÖVIDEN KAPCSOLAT IMPRESSZUM ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEK